?ervený stan

Anita Diamant, Ikar 2002, přel. Věnceslava Lexová

"Chceme-li pochopit nějakou ženu, mesíme se nejprve zeptat na její matku a pak trpělivě naslouchat. Historky o jídle svědčí o vzájemném porozumění, nostalgické mlčení je dokladem čehosi nedořešeného. Dcera je tím silnější, čím víc podrobností z matčina života zná - aniž sebou škubne či zakvílí."
Ráchel, 17.09.2006 11:28, Reagovat ->
Nějak mi nevadí, že se v Bibili moc nemluví o ženách. Na to, že ve Starém zákoně jsou ženy jen a pouze majekem mužů, se o nich mluví často, podezřele dobře a většinou mají velmi důležitou roli v dějinách Izraele. Kolik mužů zachránilo svůj lid, kolik z nich se slaví každý rok ve všežidovských svátcích...? Ne, opravdu si nemyslím, že by měly ženy v Bibli malou roli! Myslím, že naše potřeba vědět i nich podrobnosti je dána jednak nepochopením, že jde o svědectví víry a nikoliv o návod, jak naplnit všední dny a jednak zpřetrháním kontinuity rodinných tradic - kdo dnes u nás žije stejně, jako generace před ním? (kdo nemá tradici a rituály, snaží se je někde získat, ale obávám se, že Bible pro toto není dobrá volba ).
Ráchel, 17.09.2006 11:30, Reagovat ->
Teď mi došlo, že tou kontinuitou to asi nebude. To by nevznikaly apokryfy, historické romány atp.
Re:
Magráta, 18.09.2006 08:20, Reagovat ->
Ženy ve Starém zákoně, jakkoli v majetku mužů, opravdu požívaly nebývalé úcty a ochrany. Byly to matky, nositelky života, měly své "ženské" náboženství a důležitou společenskou roli. Jenže pak se to zvrtlo. Novozákonní žena je pokorná, poddajná, poslušná. Přijímá bez hlesu, co je jí dáno, neodporuje, nebrání svoje dítě. Její přirozená síla je zdeformovaná a potlačená.
I když možná to není vina knihy, ale vykladačů.
Hledávám v těch starých příbězích jakousi duchovní ženskou tradici, něco, co bylo přerušeno a už se to nevrátilo. Ozvěnu toho, co nědy cítím...
Kyklop
aleziho.kyklopn@volny.cz, 18.09.2006 04:17, Reagovat ->
hmmmm, Bible skutečně není k ženám zrovna moc spravedlivá, ale ve srovnání s jinými náboženstvými a kulturami je zase ok... Tak a ted si vyber
Re: Kyklop
Magráta, 18.09.2006 08:20, Reagovat ->
Někdy si říkám, z čeho mají tyhle systémy strach ...
Ráchel, 27.09.2006 20:51, Reagovat ->
No, ona žena v Novém Zákoně má ještě lepší postavení, než v tom Starém. Znovu se tam zdůrazňuje rovnost muže a ženy už od stvoření, ve Skutcích se ukazuje, že ženy byly podnikatelky a šéfky celých domácností včetně spousty otroků apod. Rozhodně žádné uťápnuté chudinky. To muselo přijít až později. Mohu zkusit zjistit kdy, ale bude to trvat.
Re:
Magráta, 29.09.2006 07:29, Reagovat ->
Škoda, že se pak stalo tím důležitým a hlásaným právě to "později". Už z toho důvodu jsem pro to, aby si člověk se svými bohy hovořil sám a nenechal se mást vykladači.