Zanechat stopu, odejít jinam

...
Jsme jako meteory.
Kamio, www, 28.02.2008 09:33, Reagovat ->
Stopa, kterou zanecháme na obloze, může být krátká. Může být dlouhá. Může trvat jen chvilku, může ionizovat minuty. Může se dotknout hvězdy nebo může proletět prázdným prostorem. Jsme jako meteory. Lidé i kočky.
Nakonec i ten kámen, na kterém je vyryto naše jméno, se rozpadne v prach. Je těžké srovnat se s vlastní pomíjivostí. Myslím, že každá taková stopa po meteoru má svůj smysl. Ukáže v dané chvíli krásu a něco předá těm, kteří se nacházejí v blízkosti a dívají se, poslouchají. I když se nakonec rozpadne, má taková stopa smysl. V daném čase, pro ty, kteří jsou přítomni.

Olinka byla určitě moc fajn a teď se bude dívat shora a vesele našeptávat Zvířce, co má dělat za neplechu