Kní?ky pro holky

15.10.2008 21:29
Dostaly se mi do ruky v řadě za sebou tři pozoruhodné knihy od tří pozoruhodných žen.

Literární smr?ť

14.7.2008 16:07
matky bez mláděte

Kniha Dinina

16.10.2007 13:48
Herbjorg Wassmo, Ikar 2005, přel. Jana Svatošová

"Jsem Dina, která se budí křikem. Sedí mi pevně v hlavě. Občas ujídá mé tělo.
Hjertrudin obraz je roztržený. Jako rozpárané břicho ovce. Její tvář jsou výkřiky, kterými vše vyjde ven."

Královna ze Sáby

6.9.2007 14:48
India Edghill, Alpress, Frýdek-Místek 2005, přel. Eva Konečná
"Slonovinové hedvábí splývalo po křivkách jejího těla jako hustá smetana. Jednoduché šaty si sepnula na ramenou dvěma zlatými brožemi ve tvaru leopardích tlap a těžké lesklé vlasy přidržovaly vzadu dva slonovinové hřebeny. Kolem kotníků měla tenké zlaté řetízky s malými zvonečky. A byla bosá.
Během kroků k otcovu trůnu zněla na rozlehlém nádvoří jediný zvuk - zvonění těch malých zlatých zvonků kolem kotníků královny ze Sáby."

Ve ?tvrti Brick Lane

3.8.2007 14:17
Monica Ali, BB Art, Praha 2003
"Na okamžik zkřížila ruce na hrudi, jako by se chtěla obejmout a sklonila hlavu k rameni, aby skryla úsměv. Přemýšlela, kolik ze svého života, ze svého času promarnila tím, že se snažila od všeho odpoutat, se vším se smířit."

Les mytág, Lavondyss

21.3.2007 11:18
Robert Holdstock, Polaris 1994, přel. Petr Kotrle

Kruté p?íb?hy z ?eské historie

29.1.2007 14:57
Pavel Toufar, MOBA Brno, 2005
„Byla tmavá noc. Najatí vrazi a zkušení válečníci Tunna a Gommon pronikli na Tetín tajně, aniž je stráže postřehly a aniž kněžna Ludmila cokoli nebezpečného předvídala. Vtrhli do ložnice své oběti a zavraždili ji způsobem, který nezpůsobil sebemenší hluk, jenž by na hradišti vyvolal poplach a boj.“

Dobré kosti

18.10.2006 14:26
Margaret Atwood, BB Art 2005, přel. Viktor Janiš a Miroslav Jindra

?ekni, co ?te?

29.9.2006 09:43
a já ti povím ... platí to vůbec ?

?ervený stan

15.9.2006 10:42
Anita Diamant, Ikar 2002, přel. Věnceslava Lexová

"Chceme-li pochopit nějakou ženu, mesíme se nejprve zeptat na její matku a pak trpělivě naslouchat. Historky o jídle svědčí o vzájemném porozumění, nostalgické mlčení je dokladem čehosi nedořešeného. Dcera je tím silnější, čím víc podrobností z matčina života zná - aniž sebou škubne či zakvílí."

1 2 > >|